Spoštovani ustvarjalci gospodarske rasti!

 

Pretekli dogodki nas utrjujejo v prepričanju, da so integriteta in načela poslovne etike ključna za doseganje tako poslovne uspešnosti kot blaginje zaposlenih. Ljudje in institucije želijo delati v in z uglednimi podjetji. Dokazano je, da so podjetja, ki spoštujejo etičnost poslovanja, uspešnejša. Koruptivne poslovne prakse so namreč drage in ekonomsko neučinkovite. Zato verjamemo, da je korporativna integriteta prava smer razvoja in ključni predpogoj trajnostnega razvoja vsakega gospodarstva. Pomeni poslovanje ne le v skladu z zakonodajo, ampak tudi v skladu z dobrimi poslovnimi običaji in visokimi etičnimi standardi do vseh deležnikov v poslovnem svetu.

Zato smo predstavniki Gospodarske Zbornice Slovenije, Združenja Manager, Združenja Nadzornikov Slovenije in Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani letos pod pokroviteljstvom predsednika RS, gospoda Boruta Pahorja, oblikovali „Slovenske smernice korporativne integritete“.

Na 9. Vrhu slovenskega gospodarstva na Brdu pri Kranju se je 28 predsednikov uprav, članov uprav in direktorjev – Ambasadorjev korporativne integritete - s podpisom javno zavezalo, da bodo gospodarske družbe, ki jih vodijo, spoštovale in sledile načelom, zapisanim v Slovenskih smernicah korporativne integritete. Med podpisniki so: Gorenje, NLB, Lek, Zavarovalnica Triglav, Petrol, Telekom Slovenije, Slovenske železnice, Intereuropa, Kolektor Group, SKB, Domel Holding, Siemens, Pozavarovalnice Sava, Zavarovalnica Maribor, Luka Koper, ELES, Studio Moderna, RIKO, BTC, Trimo, PricewaterhouseCoopers, SID Banka, Elektro Maribor, InterEnergo, Steklarna Hrastnik, Vzajemna, Elektro Gorenjska in Actual I.T. s slavnostnim podpisom potrdilo, da sprejemajo Slovenske smernice korporativne integritete, in s tem pristopilo v krog Ambasadorjev korporativne integritete. S podpisom so se zavezali ne le k spoštovanju in krepitvi korporativne integritete pri svojem poslovanju v skladu z zakonodajo in etičnimi standardi kot enega izmed temeljnih načel družbeno odgovornega delovanja v slovenskem gospodarstvu nasploh.

Krogu Ambasadorjev se je pred kratkim pridružila tudi družba Si.mobil. K smernicam pa želi pristopiti vse več gospodarskih družb. Vabimo vas, da se nam pridružite tudi vi in podprete naša skupna prizadevanja in se pridružite slovenskim gospodarskim družbam, ki bodo z odločnim »Ne!« vsem neetičnim poslovnim praksam dosledno delovale v smeri povrnitve ugleda v slovensko gospodarstvo.

In uspe nam lahko le s skupnimi močmi.

prof. dr. Jože Damijan, koordinator Slovenskih smernic korporativne integriteteAmbasadorji o svojem poslanstvu, Smernicah in etiki:

Mag. Vojmir Urlep, predsednik uprave Leka, člana skupine Sandoz:  »Etično in odgovorno odločanje bistveno vpliva na to, kako razmišljamo in poslujemo v Novartisu, katerega del je tudi Lek, član skupine Sandoz. Verjamemo, da je način, kako doseči naše poslovne cilje, enakovreden dosežku samemu. Prizadevamo si postati najbolj spoštovana in uspešna družba na področju zdravstva na svetu.«

Dr. Jožica Rejec, predsednica uprave Domel Holding:  »V Domelu imamo vsebino korporativne integritete vključeno v naših temeljnih načelih, ki jih tako na zunaj kot med zaposlenimi razlagamo in vedno bolj tudi živimo.  Zato smo pripravljeni prevzeti vlogo ambasadorja korporativne integritete in to tudi povedati. Najbolj prepričljivi pri sporočanju korporativne integritete pa bomo s svojim zgledom, z jasnimi poslanstvom, vizijo in vrednotami po katerih delujemo in se trajno razvijamo.«

Aleksander Mervar, direktor družbe Eles:  »Kot Ambasador korporativne integritete si bom prizadeval, da bom dobre prakse poslovanja, ki jih povzemajo te smernice, širil med vsemi deležniki slovenskega gospodarstva ter hkrati tudi znotraj družbe, ki jo vodim, tudi v bodoče enako intenzivno skrbel za nadaljnje ohranjanje visokih vrednot korporativne integritete in poslovne etike, na temelju katerih že sedaj posluje naša družba.«

Mag. Sibil Svilan, predsednik uprave SID Banke: »Za izboljšanje korporativne integritete v slovenskem gospodarstvu je kratkoročno nujno, da gospodarske družbe te smernice čim prej uvedejo v svoje delovanje in poslovanje, to pa bo na daljši rok zagotovo prispevale tudi k boljšim poslovnim rezultatom.«

Mag. Arman Koritnik, predsednik uprave Actual I.T. : »Čeprav bi moralo biti ravnanje v skladu s smernicami korporativne integritete samoumevno, nam izkušnje kažejo, da žal temu ni tako. Da bi povrnili zaupanje v slovensko gospodarstvo in mu povrnili sijaj, je dobro, da se na tej prelomnici najprej vsi gospodarstveniki ponovno zavežemo k »pravilom igre«, ki nas bodo na poti navzgor opozarjala, da ne zaidemo s poti.«


Pod častnim pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije

 

Novice / dogodki / Blog

Preberi več

Preberi več

Preberi več

Preberi več

Slovenska korporativna integriteta

Ekonomska fakulteta UL

Kardeljeva ploščad 17

1000 Ljubljana

Kontaktna oseba: Maša Madon

E: cpoef@ef.uni-lj.si

T: +386 (0)1 5892 439

I: www.korporativna-integriteta.si© Slovenska korporativna integriteta, 2014. Vse pravice pridržane.