II. Akademija korporativne integritete

23.08.2017

KAJ?

 • Intenziven in časovno učinkovit program akademije je sestavljen iz treh modulov, vsak modul traja dva dni
 • Od 4. do 19. oktobra 2017
 • Ekonomska fakulteta v Ljubljani

O AKADEMIJI

Poznavanje učinkovitih orodij korporativne integritete je ključ za spopadanje z izzivi skladnega poslovanja. Pri pripravi
Akademije korporativne integritete smo zato združili dvoje: najsodobnejša dognanja in orodja s področja korporativne integritete ter praktične izkušnje strokovnjakov na področju skladnosti poslovanja.

Program je oblikoval Center Poslovne Odličnosti Ekonomske Fakultete v sodelovanju s strokovnjaki s področja skladnosti poslovanja in korporativne integritete, potrdil pa Programski odbor Akademije korporativne integritete.

Programski odbor sestavljajo predstavniki iz naslednjih inštitucij:

 •  Ekonomska fakulteta
 •  Gospodarska zbornica Slovenije
 •  Združenje Manager
 •  Združenje Nadzornikov Slovenije
 •  Ministrstvo za gospodarstvo
 •  Slovensko zavarovalno združenje,
 •  IIA slovenski inštitut.
 • Predsednik programskega odbora je: Boris Bajt, Združenje bank Slovenije.

Akademija korporativne integritete prinaša znanja, odgovore na vaše izzive in primere iz prakse o tem:

 • Kakšen je učinkovit sistem za skladnost poslovanja in kako ga zgraditi?
 • Kdaj je poslovanje na meji nedovoljenega oziroma nezakonitega?
 • Kako prepoznati in obvladati pomembna tveganja pri poslovanju?
 • Kako odkriti in slediti kršitvam, goljufijam in korupciji?
 • Kako tečejo postopki na sodišču, če je prišlo do zlorab?
 • Kako lahko izboljšate svojo korporativno integriteto?

Center poslovne odličnosti Ekonomske fakultete izvaja Akademijo v sodelovanju s partnerjem programa – družbo PwC Slovenija.

KOMU JE AKADEMIJA NAMENJENA?

Akademija je namenjena vsem, ki bi radi poglobili svoja znanja na področju skladnosti poslovanja in upravljanja s tveganji korporativne integritete.

Program je oblikovan za:

 • vodstvene delavce s področja skladnosti poslovanja, notranje revizije in preiskovanja prevar,
 • vodje poslovnih procesov v podjetjih,
 • strokovnjake s področja skladnosti poslovanja in vodilne s tega področja,
 • zaposlene na področju skladnosti poslovanja, prava in notranje revizije,
 • nadzornike,
 • vodilne v podjetjih, ki jih to področje zanima,
 • vse vizionarje, ki želijo okrepiti področje korporativne integritete in tako prispevati k izboljšanju poslovne prakse v slovenskem gospodarstvu.

PROGRAM:

Cilj Akademije korporativne integritete je podati temeljno znanje in usposobljenost udeležencev za opravljanje skladnosti poslovanja z zakonodajo in etiko v svojih gospodarskih družbah. Akademija je zasnovana kot intenzivni tečaj akademikov, strokovnjakov na posameznih področjih in izkušenih strokovnjakov za skladnost.

1. modul: A) Osnove sistema korporativne integritete in B) Poslovna etika in etične dileme.
4. in 5. oktober 2017, Ekonomska fakulteta v Ljubljani, od 9. do 16.30 ure.

2. modul: A) Finančna kriminaliteta in oškodovanja in B) Upravljanje tveganj korporativne integritete. 
11. in 12. oktober 2017, Ekonomska fakulteta v Ljubljani, od 9. do 16.30 ure.

3. modul: A) Notranje sledenje in analiza informacij in B) Zavarovanje dokazov: od preiskav do sodišč. 
18. in 19. oktober 2017, Ekonomska fakulteta v Ljubljani, od 9. do 16.30 ure.

KOTIZACIJA IN PRIJAVA

Kotizacija za program Akademije korporativne integritete, ki obsega 3 module, znaša 1.300,00 evrov (brez DDV).

Ugodnosti ob prijavi na celotno Akademijo:

 • 10-odstotni popust na kotizacijo za zgodnje prijave (do vključno 20. septembra 2017). Kotizacija za celoten program znaša 1.170,00 evrov (brez DDV).
 • 15-odstotni popust na kotizacijo za udeležence iz podjetij, ki so Ambasadorji korporativne integritete in za udeležence iz podjetij, ki so podpisniki Slovenskih smernic korporativne integritete. Kotizacija za celoten program znaša 1.105,00 evrov (brez DDV).
 • 15-odstotni popust za člane Alumni kluba Ekonomske fakultete.

Popusti se med seboj ne seštevajo.

Možna je tudi prijava zgolj na posamezen modul. Kotizacija za posamezen modul znaša 420,00 evrov (brez DDV).

Kotizacija za program Akademije korporativne integritete vključuje:

 • predavanja in interaktivne delavnice,
 • gradiva, ki jih pripravijo predavatelji,
 • dostop do e-gradiv,
 • kosila, kavo in sadje med odmori ter
 • brezplačno parkiranje na parkirišču ob fakulteti.

V primeru odpovedi manj kot tri dni pred pričetkom programa povračilo kotizacije ni več možno, kot tudi ne v primeru, da ste prijavljeni in se programa ne udeležite.

Po izpolnitvi prijavnega obrazca boste prejeli potrditev o prijavi na vaš e-poštni naslov.

Račun bo izdan na naslov, ki ga boste vpisali v prijavni obrazec, po začetku izvedbe programa.

Dodatna pojasnila lahko dobite v CPOEF po telefonu: 01 5892 439 – Maša Madon ali na e-naslovu: cpoef@ef.uni-lj.si.

Slovenska korporativna integriteta

Ekonomska fakulteta UL

Kardeljeva ploščad 17

1000 Ljubljana

Kontaktna oseba: Maša Madon

E: cpoef@ef.uni-lj.si

T: +386 (0)1 5892 439

I: www.korporativna-integriteta.si© Slovenska korporativna integriteta, 2014. Vse pravice pridržane.