Drago Kos: »Prava pot je samo ena, stranpoti pa je milijon.«

11.11.2014

V četrtek, 6. novembra 2014, je na Ekonomski fakulteti (EF) potekal prvi v seriji dogodkov z naslovom Popoldne za korporativno integriteto v poslovni praksi. Udeležilo se ga je okoli 70 strokovnjakov,  ki delajo na področju skladnosti poslovanja, vodilnih ter tistih, ki jih področje zanima in so želeli pridobiti dodatna znanja in prisluhniti izkušenim strokovnjakom s področja korporativne integritete in skladnosti poslovanja. Med gosti dogodka so bili Christian Böhler (do pred kratkega vodja oddelka za forenziko, banka Hypo Alpe-Adria), ki je predstavil izzive forenzičnih preiskav, Drago Kos (vodja delovne skupine za pripravo Slovenskih smernic korporativne integritete, R.U.R.), ki je poudaril pomen etike v poslu, Ksenija Butenko Černe (članica uprave družbe Lek v skupini Novartis) se je dotaknila skladnosti poslovanja in Luka Fabiani (CMS odvetniška družba), ki je govoril o odgovornosti vodilnih.

Integriteta vpliva na gospodarsko rast

Prof. dr. Vesna Žabkar, prodekanja EF, je v pozdravnem nagovoru med drugim poudarila, da je integriteta sestavni del učnega procesa tudi na EF in da gre za zelo pomembno področje, ki vpliva na gospodarsko rast.

Kot je dejal Christian Böhler, poslovanje »ni samo prihodek in denar, ampak so tudi forenzične preiskave«. Prav tako je mnenja, da je najpomembnejše vprašanje, ki si ga moramo ob tem postaviti »Zakaj?«: zakaj investirati v forenzične preiskave, kaj se bomo naučili iz preiskave in kako lahko to znanje uporabimo tudi v prihodnosti.

Po besedah Draga Kosa je korporativna integriteta postala zelo »in«. »A hkrati je za skladnost poslovanja potrebno znanje. Zaposleni morajo vedeti, kaj je etično in kaj ne. Nobena država se ne more bojevati proti korupciji. Tudi Slovenija ne. Najprej morajo podjetja sama poskrbeti za to, da gre vse v redu. Prava pot je samo ena, stranpoti pa je milijon,« je opozoril Kos.

Direktor mora biti vzgled vsem v družbi in mora delovati v dobro družbe

Kot je dejala Ksenija Butenko Černe, »ves čas izboljšujemo svoje procese. Ključne so izboljšave poslovnih praks. Učimo se iz lastnih napak in iz napak drugih. Pomembno je, da zagotavljamo tisto, kar je prav z integriteto«.

Luka Fabiani, ki je govoril o odgovornosti vodilnih, pa je mnenja, da mora biti direktor vzgled vsem v družbi in mora delovati v dobro družbe. »Ni vsaka odločitev, slaba odločitev. Odločitev naj bo za družbo koristna: skrbno ravnanje po objektivnih merilih.«

Tatjana Žagar, EFnews

  • Drago Kos: »Prava pot je samo ena, stranpoti pa je milijon.«
  • Drago Kos: »Prava pot je samo ena, stranpoti pa je milijon.«
  • Drago Kos: »Prava pot je samo ena, stranpoti pa je milijon.«
  • Drago Kos: »Prava pot je samo ena, stranpoti pa je milijon.«
  • Drago Kos: »Prava pot je samo ena, stranpoti pa je milijon.«
  • Drago Kos: »Prava pot je samo ena, stranpoti pa je milijon.«
  • Drago Kos: »Prava pot je samo ena, stranpoti pa je milijon.«
  • Drago Kos: »Prava pot je samo ena, stranpoti pa je milijon.«

Slovenska korporativna integriteta

Ekonomska fakulteta UL

Kardeljeva ploščad 17

1000 Ljubljana

Kontaktna oseba: Maša Madon

E: cpoef@ef.uni-lj.si

T: +386 (0)1 5892 439

I: www.korporativna-integriteta.si© Slovenska korporativna integriteta, 2014. Vse pravice pridržane.