Slovar

Slovar

Za potrebe Slovenskih smernic korporativne integritete imajo naslednji izrazi naslednji pomen:
 

 • SKLADNOST POSLOVANJA je poslovanje družbe v skladu z zakonodajo, drugimi pravili, veljavnimi priporočili in internimi predpisi družbe.
   
 • KORPORATIVNA INTEGRITETA poleg skladnosti poslovanja vključuje tudi poslovanje družbe v skladu z dobrimi poslovnimi običaji in etičnimi načeli.
   
 • KRŠITEV KORPORATIVNE INTEGRITETE je poslovanje družbe, ki ni v skladu z zakonodajo, drugimi pravili, veljavnimi priporočili, internimi predpisi, dobrimi poslovnimi običaji ali etičnimi načeli.
   
 • Nevarnost, da bi prišlo do njene kršitve, je TVEGANJE ZA KORPORATIVNO INTEGRITETO, katerega stopnja je odvisna od verjetnosti nastanka kršitve in od obsega možnih posledic v obliki materialne oziroma moralne škode.
   
 • NASPROTJE INTERESOV nastopi v razmerah, ko interesi, ki niso koristni za gospodarsko družbo, vplivajo - ali dajejo videz, da vplivajo - na zmožnost posameznika, da objektivno opravlja svoje dolžnosti in naloge v korist družbe.
   
 • NEPRIMERNE PONUDBE so ponujanje, obljubljanje ali dajanje nedovoljenih koristi, tudi manjših, z namenom vplivanja na osebe, od katerih postopanja je odvisna ekonomičnost, učinkovitost in hitrost poslovanja družbe.
   
 • POOBLAŠČENEC ZA KORPORATIVNO INTEGRITETO je oseba ali strokovna služba, ki je v gospodarski družbi pristojna za ukrepe v zvezi s korporativno integriteto, obvladovanji tveganj za korporativno integriteto, nasprotji interesov, trgovanjem z notranjimi informacijami in razkrivanjem varovanih podatkov, osveščanjem, usposabljanjem in svetovanjem o krepitvi integritete, programom zaščite zaposlenih, ki dobronamerno prijavijo kršitve korporativne integritete ter v zvezi z drugimi področji, ki jih določi organ vodenja gospodarske družbe.

Slovenska korporativna integriteta

Ekonomska fakulteta UL

Kardeljeva ploščad 17

1000 Ljubljana

Kontaktna oseba: Maša Madon

E: cpoef@ef.uni-lj.si

T: +386 (0)1 5892 439

I: www.korporativna-integriteta.si© Slovenska korporativna integriteta, 2014. Vse pravice pridržane.