O portalu

O portalu

 

Slovenska korporativna integriteta

Namen portala slovenske korporativne integritete je omogočiti gospodarskim družbam v Sloveniji pregled in praktično podporo pri uveljavljanju lastnih ukrepov in aktivnosti v prizadevanjih za zakonito in etično poslovanje.

Avtonomna pravica gospodarskih družb in drugih gospodarskih subjektov je, da se odločijo, ali in v kakšnem obsegu bodo upoštevali Slovenske smernice korporativne integritete pri svojem delu. Smernice naj jim služijo zgolj kot vodilo pri oblikovanju ustreznih aktivnosti in kot pomoč pri usmerjanju na ustrezne vire, gradiva in dobre prakse.

Na tem portalu si bomo nenehno prizadevali za ažuriranje obstoječih in zagotavljanje novih virov, gradiv in dobrih praks na področju korporativne integritete. Pozivamo vse uporabnike - vkolikor ste seznanjeni s primeri dobrih praks in imate izkušnje, ki bi jih želeli deliti z drugimi družbami, da nas kontaktirate. Enako dobrodošle so kakršnekoli pripombe in predlogi za izboljšave. Informacije, ki jih boste posredovali, ne bodo objavljene brez vašega predhodnega soglasja. 

 

Orodja korporativne integritete

Na tem mestu poskušamo predstaviti in ponuditi popoln pregled glede dobrih praks na področju korporativne integritete in tako pomagati gospodarskim družbam in drugim gospodarskim subjektom narediti konkreten korak v prizadevanjih za zakonito in etično poslovanje. Poskrbeli smo, da Smernice zasnovane kot praktično in ne preveč obsežno vodilo, ki usmerja naprej na ustrezne vire in aktivnosti za razvoj korporativne integritete.

Portal vsebuje različne vire in informacije:

  • O korporativni integriteti: definicije, razlage in sklicevanje na mednarodno in nacionalno zakonodajo ter pobude, ki so pomembne za gospodarske družbe. Vključuje terminologijo korporativne integritete in definicije.
  • O partnerjih: predstavitev partnerskih institucij in njihovih prizadevanjih za poslovanje z integriteto.
  • Smernice: Slovenske smernice korporativne integritete, primeri ključnih korakov in aktivnosti pri uresničevanju poslovanja v skladu z zakonodajo in etičnimi načeli.
  • Viri, orodja in dobre prakse: seznam dokumentov, dobrih praks in povezav do spletnih strani, povezanih s korporativno integriteto, kodeksi etike, notranjimi kontrolami, skrbnimi pregledi, protikorupcijsko klavzulo, sivimi conami, mehanizmi prijavljanja nepravilnosti, obvladovanjem tveganj ter obveščanjem.
  • Izobraževanje: pregled seminarjev in drugih izobraževanj, ki jih organizirajo različni subjekti.

 

Izobraževanje

Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih v vaši družbi na temo korporativne integritete je nujni predpogoj za učinkovito in dolgoročno poslovanje z integriteto. Na tem portalu bomo za vas zbrali koristne informacije o možnih seminarjih in drugih izobraževanjih na temo integritete. V kolikor vas zanima ciljno interaktivno izobraževanje, se lahko obrnete nas za dodatne informacije. 

 

Slovenska korporativna integriteta

Ekonomska fakulteta UL

Kardeljeva ploščad 17

1000 Ljubljana

Kontaktna oseba: Maša Madon

E: cpoef@ef.uni-lj.si

T: +386 (0)1 5892 439

I: www.korporativna-integriteta.si© Slovenska korporativna integriteta, 2014. Vse pravice pridržane.