Integriteta se splača

Gospodarske družbe pogosto pravijo, da uresničujejo svoje programe skladnosti in integritete, predvsem zaradi nedavnih trendov preganjanja korupcije, goljufij in drugih nezakonitih dejavnosti. Resnica je, da veliko družb o tem govori, vendar pa se to ne odraža nujno tudi v njihovih poslovnih praksah.

Nedavna raziskava Centra za etično in pravno skladnost (Center for Ethical and Legal Compliance, CELC) potrjuje, da so gospodarske družbe z višjimi standardi integritete uspešnejše. Imajo višjo donosnost glede na vložena sredstva. Tudi v času krize.

Source: CELC 2012

Tiste družbe, ki še vedno odlašajo pri uresničevanju mehanizma korporativne integritete, bodo to kmalu morale storiti. Zakonodajni okvir obstaja in pozitvni učinki učinkovitega sistema korporativne integritete so več kot očitni. Vendar pa so največje ovire, s katerimi se družbe soočajo, predvsem precej sproščena lastna prepričanja o resnični potrebnosti takšnih mehanizmov in posledično zanemarjanje pomena korporativne integritete.

 

Kje leži prihodnost?

Sistem korporativne integritete povezuje poslovno politiko družbe in njene ukrepe za realizacijo poslovnih priložnosti. To pomeni stalno učenje ter preprečevanje in odkrivanje šibkih točk, s ciljem usmerjanja družb in njenih zaposlenih v odnosu do svoje konkurence, dobaviteljev, distributerjev in strank k doseganju načel zakonitega in etičnega poslovanja. Obstaja veliko načinov, kako lahko družbe to dosežejo. Pri tem je najbolj pomembno, da v praksi izvajajo tak sistem korporativne integritete, ki je učinkovit tudi v smislu stroškovne učinkovitosti, izvedljivosti in resničnega obvladovanja tveganj.

Prvi korak je vzpostavitev mehanizma za redno in celovito prepoznavanje tveganj za korporativno integriteto. Če družba ne ve, kaj meriti, potem ne razume svojih tveganj in jih ne more nadzorovati. In če družba ne more nadzorovati svojih tveganj, potem ne more izboljšati učinkovitosti svojega poslovanja.

V naslednjem koraku mora družba ovrednotiti tveganja ter izvajati sistematičen in neodvisen nadzor nad učinkovitostjo izvajanja ukrepov za obvladovanje teh tveganj. Vendar pa se delo tukaj ne ustavi, ampak se šele začne. Poznavanje tveganj in potrebnih ukrepov je prvi in pomemben korak. Vzpostavitev učinkovitega sistema korporativne integritete pa zahteva od družb stalno izobraževanje svojih zaposlenih o tveganjih in vzpostavitev ukrepov za izboljšanje etičnosti v poslovanju ter vzdrževanje celovitega okolja zaupanja v družbo.

 

Zakaj je to pomembno?

Zakaj je sistem korporativne integritete pomemben za vodstva družb in strokovnjake? Zato, ker mora korporativna integriteta biti sestavni del vsakodnevne poslovne politike družbe. Vodstvo posamezne družbe mora biti sposobno prepoznati in hitro ter dosledno ukrepati zoper vsako zaznano neprimerno vedenje. Ne samo, da zgotovi skladnost poslovanja z zakondajo in etiko, ampak predvsem, da ustvari in skrbno neguje notranjo poslovno kulturo etičnosti. Na ta način bo dolgoročno zagotovilo konkurenčnost družbe, ki jo vodi ter s tem zagotovilo tudi, da bo njeno poslovanje v korist celotne družbe, njenih lastnikov in zaposlenih ter tudi okolja, v katerem deluje.

 

Avtor: Sandra Damijan (EF), namestnica vodje delovne skupine

Slovenska korporativna integriteta

Ekonomska fakulteta UL

Kardeljeva ploščad 17

1000 Ljubljana

Kontaktna oseba: Maša Madon

E: cpoef@ef.uni-lj.si

T: +386 (0)1 5892 439

I: www.korporativna-integriteta.si© Slovenska korporativna integriteta, 2014. Vse pravice pridržane.