Pravna obvestila

Na portalu slovenske korporativne integritete se nahajajo javno dostopni viri, ki vključujejo različna gradiva in primere dobrih praks, kakor tudi povezave na spletne strani v zvezi s področjem korporativne integritete. Ne odgovarjamo in nismo na kakršenkoli drug način odgovorni, implicitno ali eksplicitno, za pravna obvestila na portalih tretjih oseb ali za točnost oziroma pravilnost katerekoli informacije, podatka ali vsebine, ki so v lasti trejih oseb. Ne sprejemamo in se izrecno odpovedujemo neposredni ali posredni obveznosti oziroma odgovornosti za izgubo ali škodo, nastalo v zvezi z uporabo bodisi specifičnih ali splošnih informacij in podatkov na tem portalu.

Slovenska korporativna integriteta

Ekonomska fakulteta UL

Kardeljeva ploščad 17

1000 Ljubljana

Kontaktna oseba: Maša Madon

E: cpoef@ef.uni-lj.si

T: +386 (0)1 5892 439

I: www.korporativna-integriteta.si© Slovenska korporativna integriteta, 2014. Vse pravice pridržane.