Gospodarska zbornica Slovenije

Gospodarska zbornica Slovenije

Gospodarska zbornica Slovenije je največja prostovoljna organizacija gospodarstva s 163-letno tradicijo. Gospodarska zbornica Slovenije zastopa interese podjetij v odnosih z državo in sindikati pri oblikovanju pogojev dela in poslovanja ter pri zagotavljanju pogojev za gospodarski razvoj. Članom zagotavlja nove priložnosti za razvoj, konkurenčnost in prodor na tuje trge.

Med letošnjimi cilji si je GZS zastavila tudi  izboljšati ugled gospodarstva v državi, tako z zornega kota zavzemanja za pravno državo (pregon korupcije, gospodarskega kriminala in zmanjšanje sive ekonomije) kot tudi z zornega etičnega ravnanja gospodarskih družb ter učinkovitejšega in kakovostnejšega korporativnega upravljanja podjetij.

Spletna stran: http://www.gzs.si/

Slovenska korporativna integriteta

Ekonomska fakulteta UL

Kardeljeva ploščad 17

1000 Ljubljana

Kontaktna oseba: Maša Madon

E: cpoef@ef.uni-lj.si

T: +386 (0)1 5892 439

I: www.korporativna-integriteta.si© Slovenska korporativna integriteta, 2014. Vse pravice pridržane.