Združenje Manager

Združenje Manager

Združenje Manager je stanovsko združenje managerjev Slovenije, ki se zavzema za napredek managerskega poklica, konkurenčnost slovenskega gospodarstva ter zaščito stanovskih interesov. S svojimi aktivnostmi vpliva na družbeno okolje in pogoje za gospodarjenje; mnenja managementa pa posreduje tistim, ki krojijo gospodarske razmere. Združenje Manager je v letu 2011 z Zavezo za uspešno prihodnost Slovenije 15/2020 spodbudilo družbeni dogovor o novem velikem cilju: preboju Slovenije med prvih 15 najrazvitejših držav EU do leta 2020.

V letu 2013 je Združenje Manager uveljavitev profesionalnega in etičnega managementa postavilo med tri strateške naloge in sodelovanje pri pripravi Slovenskih smernic korporativne integritete je gotovo ena pomembnejših ter dolgoročnejših aktivnosti na tem področju.

Spletna stran: http://www.zdruzenje-manager.si/

Slovenska korporativna integriteta

Ekonomska fakulteta UL

Kardeljeva ploščad 17

1000 Ljubljana

Kontaktna oseba: Maša Madon

E: cpoef@ef.uni-lj.si

T: +386 (0)1 5892 439

I: www.korporativna-integriteta.si© Slovenska korporativna integriteta, 2014. Vse pravice pridržane.