Združenje nadzornikov Slovenije

Združenje nadzornikov Slovenije

Združenje nadzornikov Slovenije (ZNS) je strokovna, nepridobitna in nevladna organizacija, ki povezuje člane nadzornih svetov (NS), upravnih odborov (UO) ter druge deležnike korporativnega upravljanja. S spodbujanjem dobre prakse korporativnega upravljanja in strokovnega dela ter etičnosti ravnanj pri opravljanju funkcije članov NS, prispevamo k učinkovitemu korporativnemu upravljanju v Sloveniji.

Etičnost je skupaj z strokovnostjo in odgovornostjo na vrhu vrednot za katere si prizadeva ZNS, korporativna integriteta in načela poslovne etike pa so ključna za doseganje poslovne uspešnosti in blaginje ljudi. Z sodelovanjem pri pripravi Slovenskih smernic korporativne integritete se ZNS zavezuje k aktivnemu javnemu promoviranju in spodbujanju korporativne integritete ter poštenosti v poslovanju v slovenskem gospodarstvu.

Spletna stran: http://www.zdruzenje-ns.si/

Slovenska korporativna integriteta

Ekonomska fakulteta UL

Kardeljeva ploščad 17

1000 Ljubljana

Kontaktna oseba: Maša Madon

E: cpoef@ef.uni-lj.si

T: +386 (0)1 5892 439

I: www.korporativna-integriteta.si© Slovenska korporativna integriteta, 2014. Vse pravice pridržane.