Sistem korporativne integritete

Na tej strani lahko sledite navodilom, ki vam bodo pomagala oblikovati in izvesti ustrezne aktivnosti za uresničevanje mehanizma korporativne integritete. Pri oblikovanju vsebine Smernic smo upoštevali obstoječe ključne kodekse ravnanja, slovenske in mednarodne predpise ter dokumente s področja korporativne integritete. Zgledujejo se predvsem po Smernicah OECD dobre prakse o notranjih kontrolah, etiki in skladnosti, nato po OECD načelih korporativnega upravljanja, Standardih MGZ družbeno odgovornega poslovanja (ICC Rules on Combating Corruption, ICC Guidelines on Whistleblowing, protikorupcijska klavzula...), Priporočilih IAIS, FSG ter drugih ustreznih praks. Pri tem pa želimo poudariti, da Smernice ne predstavljajo nadomestila področnim dokumentom oziroma predpisom, pač pa jih vsebinsko dopolnjujejo!

Sistem korporativne integritete je razdeljen na pet vodilnih korakov. S klikom na spodnje slike ali na seznam korakov na levi strani lahko dostopate do celotnega opisa vsakega koraka. 

 

ZavezaKontrolno okoljeObvladovanje tveganjSpremljanjeUsposabljanje in sodelovanje

Slovenska korporativna integriteta

Ekonomska fakulteta UL

Kardeljeva ploščad 17

1000 Ljubljana

Kontaktna oseba: Maša Madon

E: cpoef@ef.uni-lj.si

T: +386 (0)1 5892 439

I: www.korporativna-integriteta.si© Slovenska korporativna integriteta, 2014. Vse pravice pridržane.