Kontrolno okolje

Kontrolno okolje korporativne integritete predstavlja osnovo za vse druge sestavne dele, ki sledijo - obvladovanje tveganj, poročanje in spremljanje. Zagotavlja potrebno strukturo in disciplino ter stalno institucionalno spodbudo k zasledovanju načel korporativne integritete v vaši družbi.

Kontrolno okolje korporativne integritete, med drugim, vključuje:

 • Vzpostavitev ustrezne stalne institucionalne spodbude in kulture korporativne integritete.
  Glejte Zaveza.

 • Priprava strategije družbe za vzpostavitev oziroma vzdrževanje in razvoj korporativne integritete ter sprejem ali preveritev kodeksa ravnanja.
  Glejte Strategija in Kodeks.
 • Vzpostavitev samostojne in neodvisne funkcije pooblaščenca za korporativno integriteto.
  Glejte Pooblaščenec.
 • Vzpostavitev oziroma vzdrževanje obstoječih kontrolnih postopkov.
  Glejte Notranji nadzor.
 • Oblikovanje ukrepov, zahtev in pogojev za uveljavljanje korporativne integritete v razmerju do poslovnih partnerjev.
  Glejte Poslovni partnerji.
 • Oblikovanje protikorupcijske klavzule in njeno vključevanje (glede na naravo in vrednost pogodbenega razmerja) v pogodbe s pogodbenimi partnerji in njihovimi podizvajalci.
  Glejte Protikorupcijska klavzula.
 • Vzpostavitev mehanizma notranjega in zaupnega poročanja ter zaščite vseh prijaviteljev kršitev korporativne integritete.
  Glejte Zaščita prijaviteljev.
 • Vzpostavitev mehanizma za ustrezen in učinkovit odziv na dobroverna oziroma utemeljeno podana sporočila prijaviteljev.
  Glejte Odziv na prijave.
 • Vzpostavil mehanizma za redno in celovito obvladovanje tveganj za korporativno integriteto.
  Glejte Obvladovanje tveganj.
 • Usposabljanje in izobraževanje o korporativni integriteti ter redno obveščanje o sprejetih dokumentih s tega področja za vse zaposlene.
  Glejte Usposabljanje in Obveščanje.

ZavezaKontrolno okoljeObvladovanje tveganjSpremljanjeUsposabljanje in sodelovanje

Slovenska korporativna integriteta

Ekonomska fakulteta UL

Kardeljeva ploščad 17

1000 Ljubljana

Kontaktna oseba: Maša Madon

E: cpoef@ef.uni-lj.si

T: +386 (0)1 5892 439

I: www.korporativna-integriteta.si© Slovenska korporativna integriteta, 2014. Vse pravice pridržane.