Spremljanje

Ko končate z oceno tveganj v vaši družbi, je ključni naslednji korak, da izvajanje, pravilnost in učinkovitost ukrepov za obvladovanje tveganj za korporativno integriteto sistematično in neodvisno spremljate, nadzorujete in ocenjujete.

Skladnost s strategijo korporativne integritete predstavlja stalno nalogo, njena učinkovitost in ustreznost se morata periodično ocenjevati in dopolnjevati. Nekateri predlagani ukrepi se lahko v procesu izvajanja pokažejo kot neustrezni, tekom poslovanja pa lahko vaša družba postane izpostavljena novim tveganjem, zaradi česar bo potrebna nova ocena slednjih in dopolnitev celotnega mehanizma spremljanja korporativne integritete. Sistem korporativne integritete je zato potrebno redno spremljati in izpopolnjevati, da bi zagotovitili njegovo učinkovitost na najboljši možen način. 

Kliknite tukaj za več informacij o učinkovitem nadzoru tveganj korporativne integritete.


ZavezaKontrolno okoljeObvladovanje tveganjSpremljanjeUsposabljanje in sodelovanje

Slovenska korporativna integriteta

Ekonomska fakulteta UL

Kardeljeva ploščad 17

1000 Ljubljana

Kontaktna oseba: Maša Madon

E: cpoef@ef.uni-lj.si

T: +386 (0)1 5892 439

I: www.korporativna-integriteta.si© Slovenska korporativna integriteta, 2014. Vse pravice pridržane.