Usposabljanje in sodelovanje

Organ vodenja v vaši družbi naj zagotovi strokovno usposabljanje in izobraževanje o korporativni integriteti ter redno obvešča o sprejetih dokumentih s tega področja za vse zaposlene. Še zlasti pa naj usposablja zaposlene na tistih delovnih mestih, ki so ali bi lahko bila izpostavljena večjim tveganjem za korporativno integriteto.

Po potrebi, naj organ vodenja te aktivnosti razširi tudi na poslovne partnerje;

Kliknite tukaj za več informacij o usposabljanju.

V primeru suma kršitev korporativne integritete v vaši družbi, naj vaš organ vodenja
zagotovi polno sodelovanje z nadzornimi organi.

Nenazadnje, vaša družba naj sodeluje s poklicnimi organizacijami in profesionalnimi združenji z namenom izmenjave znanj, izkušenj, predlogov, rešitev in najnovejših dosežkov v zvezi z zagotavljanjem korporativne integritete.


ZavezaKontrolno okoljeObvladovanje tveganjSpremljanjeUsposabljanje in sodelovanje

Slovenska korporativna integriteta

Ekonomska fakulteta UL

Kardeljeva ploščad 17

1000 Ljubljana

Kontaktna oseba: Maša Madon

E: cpoef@ef.uni-lj.si

T: +386 (0)1 5892 439

I: www.korporativna-integriteta.si© Slovenska korporativna integriteta, 2014. Vse pravice pridržane.