Zaveza

Zaveza na najvišji ravni

Oblikovanje ustrezne strategije korporativne integritete v strateških in operativnih dokumentih ter v vsakodnevnem delovanju družbe jasno in eksplicitno zahteva popolno podporo organov vodenja in nadzora v vaši družbi. Slednji morajo razumeti pomen korporativne integritete, se osebno zavezati k integriteti in odločno poudarjati pomembnost in legitimnost korporativne integritete v vseh okoliščinah in pogojih.

Integriteta se splača

Preberite Integriteta se splača za hiter pregled nekaterih najpomembnejših argumentov v prid uresničevanja sistema korporativne integritete.

Strategija korporativne integritete

Zavezo organa vodenja k spoštovanju in zasledovanju načel korporativne integritete družbe je potrebno formalizirati in jo zapisati ločeno kot samostojen dokument ali jasno izpostaviti v okviru obstoječe poslovne strategije za vzpostavitev oziroma vzdrževanje in razvoj korporativne integritete v vseh okoliščinah in pogojih.

Za uvajanje mehanizmov korporativne integritete obstaja nekaj primerov dobrih praks, po katerih se lahko zgleduje tudi vaša družba.

Prenesite primer/model strategije korporativne integritete.


ZavezaKontrolno okoljeObvladovanje tveganjSpremljanjeUsposabljanje in sodelovanje

Slovenska korporativna integriteta

Ekonomska fakulteta UL

Kardeljeva ploščad 17

1000 Ljubljana

Kontaktna oseba: Maša Madon

E: cpoef@ef.uni-lj.si

T: +386 (0)1 5892 439

I: www.korporativna-integriteta.si© Slovenska korporativna integriteta, 2014. Vse pravice pridržane.